Dla grup zorganizowanych!!! Brześć – Kobryń – Janów – Motol – Bezdzież – Kosów Poleski – Różanа – Słonim – Jezioro Świteź – Nowogródek – Lida – Stare Wasiliszki – Bohatyrowicze – Grodnо – 11.07.-16.07.2020

Bezwizowy wjazd!

Program dla zorganizowanej grupy!

Hotele dla programu gwarantowane!

 Data: 11.07.-16.07.2020

 Cena od 195 euro/os – kalkulacja zależy od liczby osób 

1 DZIEŃ 11.07.2020

Przyjazd grupy. Spotkanie z przewodnikiem. W 2019 roku Brześć obchodził 1000 lat istnienia. Jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast Białorusi ma terytorium 146 km kwadratowych – drugie co do wielkości na Białorusi. Według ilości ludności Brześć to szóste miasto na Białorusi (345 tys. mieszkańców). Miasto dynamicznie się rozwija, rośnie i pięknieje dosłownie na naszych oczach, staje się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów. Znajduje się Brześć na samej granicy z Polską, w rzeczywistości tworząc z Terespolem jedno miasto, podzielone tylko rzeką.

Piesza wycieczka. Spacer po zabytkowym centrum. Główny deptak o długości ponad 2 km. Pomnik ” Szczęśliwy but”.

Zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, brama Brzeska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja; cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.

Czas wolny. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu. Nocleg

2 DZIEŃ 12.07.2020

Śniadanie. Kobryń. Działający prawosławny kobiecy Spasskij klasztor, został założony w drugiej

połowie 15 wieku. Katedralny prawosławny sobór Świętego Aleksandra Newskiego, zbudowany w 1868 roku. Cerkiew Świętego Nikołaja. Ta cerkiew początkowo została zbudowana w 1750 roku z drzewa. Cerkiew drewniana Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół Wniebowstąpienia Panny Marii został zbudowany tu z kamienia w 1843 roku. Сmentarz z grobem rodzinnym

Mickiewiczów. Wojenne mogiły żołnierzy wojska polskiego z okresu 1920 i 1939 roku (na terenie kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi panny i cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła). Pomnik polskich kapłanów, którzy zostały rozstrzelani w 1942 r. za pomoc w ratowaniu żydowskich dzieci.

Przejazd do miejscowości Janów (dawniej Janów Poleski), miasta ściśle związanego z postacią Napoleona Ordy, artysty  dzięki szkicom którego odbudowano wiele białoruskich zabytków. Są tu Cerkiew Opieki Matki Bożej, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. W kościele znajduje się duży drewniany krzyż wycięty ręką N. Ordy. Ten kościół jest związany z kultem Świętego Andrzeja Boboli (Sanktuarium św. Andrzeja Boboli), który 16 maja 1657 poniósł męczeńską śmierć z rąk Kozaków Andrzej Bobola. Pomnik Napoleonowi Ordzie.

Motol – wieś (dawniej miasteczko) na Białorusi, na Polesiu. Miasto królewskie lokowane w 1554 roku przez Bonę Sforzę. Tutaj urodzili się znane wielu ludziom osobowości. Chaim Weizmann – 1874, pierwszy prezydent państwa Izrael. Siergiej Pałto -1960, rosyjski fizyk i matematyk.  Lejzor Czyż (Leonard Chess)- 1917, założyciel Chess Records (amerykańska wytwórnia płytowa).

MuzeumTwórczościLudowejwMotolu. Ekspozycja muzeum poświęcona jest kulturze materialnej oraz duchowej Polesia. Prawdziwą „perłą” muzeum jest zbiór unikatowych fotografii (ponad 4 tysiące negatywów), zrobionych przez pierwszego miejscowego fotografa Aleksego Miniuka. Obejmują okres od dwudziestolecia międzywojennego do lat 70. Ciekawostką jest fakt, że Pan Aleksy robił swoje zdjęcia aparatem, który kiedyś zebrał własnoręcznie. Dzięki tym fotografiom poznajemy historię kilku pokoleń motolskich Poleszuków.

Goście muzeum mogą wziąć udział w tradycyjnych obrzędach ludowych, zaśpiewać i zatańczyć wspólnie z folklorystyczno-etnograficznym teatrem „Sąsiedzi motolskie”.

Jedziemy do wsi Bezdzież. Jeden z zabytków architektury - drewniana cerkiew Świętej Trójcy,  zbudowana w 1784 roku (wystarczająco czcigodny wiek dla drewnianej świątyni).  Przed cerkwią Trójcy Świętej rozmieściła się brama kołokolnia, która została zbudowana jednocześnie ze świątynią w końcu  18 wieku. Jeszcze jedna świątynia - kościół Świętej Trójcy, zbudowany w1820 roku. Jego budownictwo organizowali i sfinansowali przedstawiciele rodu Napoleona Ordy.

MuzeumTwórczościLudowejBiezdzieskiefartuszki zostało otwarte w 1999 roku; zebrano w nim mnóstwo przedmiotów, które były wykorzystywane i wytwarzane przez Białorusinów w końcu 19 – na początku 20 wieków. Jednak podstawowa uwaga w ekspozycji muzeum poświęcona jest starym fartuchom. W kolekcji muzeum jest ponad 200 starych fartuchów, i ani jeden rysunek się na nich nie powtarza.

Przyjazd do hotelu w Baranowiczach. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ 13.07.2020

Śniadanie. Kosów Poleski – dawny pałac Pusłowskich. Obok z miasteczkiem Kosów Poleski, w pobliżu Puszczy Białowieskiej w pierwszej tercji 19 wieku został zbudowany w stylu retrogotyki pałac i wraz z parkiem tworzył jeden pejzażowy zespół o powierzchni ponad 40 hektarów. Szczególną atrakcją pałacu – bliskość zabytkowego dworu Tadeusza Kościuszki, jednego z najbardziej cenionych bojowników za wyzwolenie Rzeczypospolitej. Stworzenie takiego pałacu było wyzwaniem rosyjskiej elicie. Z kompleksem pałacowym wiąże się wiele starych i nowych legend Białorusi od rozgniewanej pani do fascynującego dźwięku fletu, który leje się nie wiadomo skąd. U podnóża pałacu dawny folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; Na życzenie: kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r.

Różanа, gdzie kilka wieków była Główna siedziba rodu Sapiehów. Główny plac Różany. Kościół Trójcy, zbudowany w 1618 r. za środki kanclerza Lwa Sapiehy. Kościół Piotra i Pawła (1778 r.) w budynku byłego kościoła bazylianów, zespół klasztorny bazylianów.

Malownicze ruiny zamku Sapiehów. Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej oficynie. Przy wejściu do muzeum turystów spotyka sam właściciel zamku ze swoją świtą!

Słonim – barokowy kościół św. Andrzeja, stara synagoga (XVII w.), zabytkowa zabudowa rynku – objazd miasta.

Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4 DZIEŃ 14.07.2020

Śniadanie. Jezioro Świteź – jego nazwa nie jest chyba obca żadnemu Polakowi – oczywiście za sprawą Adama Mickiewicza i jego ballad. Jezioro ma powierzchnię ok. 220 ha, głębokość do 15 m. Otoczone jest pierścieniem starych lasów, stanowi rezerwat przyrody.

Nowogródek – jedno z najstarszych miast Białorusi (1044 r). Był miastem stołecznym i ważnym centrum rzemieślniczo handlowym, Zamek zbudowany w XIII w. przebudowany w XIV-XVII w., spalony przez Szwedów w 1706 r; zachowały się fragmenty dwuch baszt. Do najważniejszych zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego należą: Kościół farny, zbudowany w XIV-XV w., przebudowany w wieku XVII. W tym kościele był ochrzczony A. Mickiewicz. Tu odbył się ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Holszańską. Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931), pomnik A. Mickiewicza, Muzeum A. Mickiewicza (zwiedzanie), kościół św. Michała, wzniesiony w 1 poł. XVII w., cerkiew św. Borysa i Gleba z pocz. XVI w., dawny kościół franciszkanów z pocz. XVIII w. (zamieniony na cerkiew prawosławną), hale-kramy (pochodzą z 1812), Meczet (wzniesiony w 1792 r, przebudowany w 1855 r).

Przyjazd do Lidy do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

5 DZIEŃ 15.07.2020

Śniadanie. Lida. Zobaczymy zabytki architektoniczne miasta. Zamek w Lidzie – warowna budowla z XIV wieku. Zbudowany przez litewskiego księcia Giedymina w roku 1323. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w stylu baroku wileńskiego (1770 r.). Katedra Św. Michała Archanioła, której budowa została zakończona w 1825 roku. Na cmentarzu prawosławnym znajduje się Kościół Świętego Jerzego, zbudowany jako kaplica w 1875 roku. Aktualny lidski browar, założony w 1876 roku. Z atrakcji pierwszej połowy XX wieku warto wspomnieć urząd pocztowy, który zbudowała angielska firma w latach 30., oraz budynek Straży pożarnej. Oprócz tego w Lidzie są pomniki wojenne i wybitnych osób kultury słowiańskiej: pomnik Adama Mickiewicza, pomnik-kamień na grobie księdza Adama Falkowskiego, pomnik Franciszka Skaryny, pomnik żołnierzy polskich itp.

Przejazd do Starych Wasiliszek – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, zwiedzanie muzeum w jego domu rodzinnym.

Bohatyrowicze – wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością E.Orzeszkowej, mogiła Jana i Cecylii, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrowiczów. Eliza Orzeszkowa wykorzystała miejscową legendę w swojej powieści „Nad Niemnem”. Miejsce to okoliczni mieszkańcy uważają za święte.

Przyjazd do Grodna. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu. Nocleg.

6 DZIEŃ 16.07.2020

Śniadanie. Zwiedzanie miasta zaczynamy w muzeum “Grodzieńskie Bramy”. Ekspozycja muzeum pomoże przedstawić turystom nasze miasto.

Grodno wyglądałoby jak Praga, gdyby nie było wojny!!!

Makieta miasta Grodna w ekspozycji “Grodzieńskie Bramy” wykonana została w granicach miasta na początek 18 wieku, ale na makiecie pokazano nie rekonstrukcję na jakiś jeden wybrany moment, lecz zebrano najlepsze przykłady budynków z różnych epok, które pozwalają zapoznać z całą historią grodzieńskiej architektury. Dzięki oryginalnemu światło-dźwiękowemu przedstawieniu w 20 minut możemy poznać historię miasta Grodna i historię jego architektury z różnych epok.

Zwiedzanie Grodnо. Stary zamek – rezydencja Wielkiego księcia litewskiego Witolda, a później też króla Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Batorego. Nowy Zamek – rezydencja Augusta III. W Grodnie odbywał się co trzeci Sejm Rzeczypospolitej. W latach panowania Stefana Batorego w Grodnie mieści się rezydencja królewska i druga stolica Rzeczypospolitej. Tutaj odbył się tak zwany ” Niemy Sejm ” 1793 roku, który podpisał II rozbior Rzeczypospolitej. A w 1795 roku w Nowym Zamku ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski podpisał akt abdykacji. Wieża straży pożarnej, gdzie na co dzień gra trębacz. Pałac Chreptowiczów, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Religii. Batorówka, Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego, pałac Sanguszek, kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, cerkiew Świętych Borysa i Gleba. Сzęśc miasta, która nazywa się «Gorodnica». Pałac hrabiego Walickego, muzyczna szkoła (“krzywa oficyna”), budynek lamusa 18 wieku, najstarszy teatr na terenach

Białorusi, zbudowany w 1775 roku, zabudowy pałacowe na placu Tyzenhauza itd. Dom, w którym mieszkała słynna pisarka Zofja Nalkowska. Zwiedzanie Muzeum Literackiego Zofii Nałkowskiej. Dom Elizy Orzeszkowej. Zwiedzanie Muzeum E. Orzeszkowej

Wyjazd w stronę białorusko-polskiej granicy.

Cena zawiera:

• 5 noclegów
Hotele według programu: Hotel Białoruś (m. Brześć), Hotel Horyzont (m. Baranowicze), Hotel Lida (m. Lida), Hotel Bruzgi (17 km od m. Grodna)
• Wyżywienie HB
• wycieczki (6 dni) z pszewodnikem
• usługi pilota od granicy do granicy (pilot przekracza granicę razem z turystami)
• 5 noclegów dla 3 osób (kierowca, pilot) + wyżywienie HB
• Muzeum “Grodzieńskie Bramy”
• Dom Muzeum Orzeszkowej
• Muzeum Zofia Nałkowska
• Muzeum Czesława Niemena,
• Muzeum A. Mickiewicza
• Muzeum pałac Pusłowskich
• Muzeum-folwark Tadeusza Kościuszki
• Muzeum zamek rodu Sapiehów
• Muzeum Twórczości Ludowej „Biezdzieskie fartuszki
• Muzeum Twórczości Ludowej w Motolu
• Dokumenty na wjazd

Cena nie zawiera:

• wydatków własnych;
• ubezpieczenie medyczne białoruskie;
• uslug transportowych

Dodatkowo można zamówić:
– Obiadokolacja integracyjna z “potańcówką” – dania na ciepło, płyta zimna, sałatki, kawa, herbata, ciasto, napoje zimne; alkohol we własnym zakresie.

– Animacyjna wycieczka “Rycerski chutor”
Animacyjna wycieczka “Rycerski chutor”. W centrum Republikańskiego rezerwatu
“Dukorskie bagno” w pobliżu Lidy znajduje się Rycerski chutor 14 wieku – własność Wielkiego Księcia Witolda. Dowiedziawszy się, że jego majątek zagarnąny krzyżakami Wielki książę wysyła wojsko do wyzwolenia. Po ataku i zwolnienia podpalonego krzyżakami chutoru UСZTA!

– Wycieczka Grodzieński Teatr Lalek + Spektakl „Pozłacane łby”
Grodzieński Teatr Lalek
Wycieczki dla dorosłych i dzieci: poznają państwo bogatą historię najstarszego budynku teatru na Białorusi oraz historię powstania teatru lalek w Grodnie! Proponujemy spacer po teatrze, wizytę w muzeum teatru i repozytorium lalek  oraz  warsztaty. Warsztaty przeprowadzają mistrzowie pracy z lalkami, którzy opowiadają jak robić lalki, a każdy z uczestników może sam spróbować zostać lalkarzem. Szczególne uczucia wycieczka wywołuje u osób dorosłych. Przecież każdy dorosły, przynajmniej czasami, chce wrócić do dzieciństwa.
Spektakl „Pozłacane łby” to północna bufonada o prostym chłopie Kapitonie, o jego sąsiedzie – caru, żonie cara Agrafenie i innych. Czeka na państwa ironiczny i bystry bohater, śmieszna codzienna historia i niesamowita północna atmosfera… (spektakl w języku polskim).

Uwagi: 
– uczestnicy cierpiący na przewlekłe choroby, mogące zakłócić pobyt na wyciecze, winni zgłosić ten fakt celem dodatkowego ubezpieczenia;
– uczestnicy muszą posiadać ze sobą ważne paszporty;
– jeżeli kurs € przekroczy na trwałe poziom 4,35 zł, całkowita cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć;
– wszystkim zainteresowanym organizator pomoże z rezerwacją autobusu pod wycieczkę.

Dodatkowo: usługi pilota na całą trasę – 300 zł (Nasz przewodnik może przejąć funkcję pilota. Spotykamy grupę gdzieś w Polsce, na przykład, w Białymstoku, w końcu wycieczki wracamy z nimi za granicę.)